What is BarCamp Bangkhen?

Thai | English
Thai | English

งาน BarCamp Bangkhen เป็นงานชุมนุม ที่ผู้ร่วมงานทุกคนเป็นคนกำหนดทิศทางและเนื้อหาทั้งหมดของงาน ซึ่งจัดขึ้นทุกปี ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้มาร่วมงานมากกว่า 500 คนมาร่วมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยกัน ผ่านเซสชั่นต่างๆ มากกว่า 40 เซสชั่น และในปี 2013 เราจัดงานบาร์แคมป์บางเขนขึ้นเป็นครั้งที่ 4 งานนี้ผู้ร่วมงานไม่เสียค่าใช้จ่าย

BarCamp Bangkhen is an annual participant-driven unconference which attracts over 500 participants from various internet communities to contribute over 40 sessions and learn new things together. It is held every year at Kasetsart University, and 2013 is the 4th year. There are no fees for this event.

1 เตรียมหัวข้อที่อยากพูด

อย่างที่กล่าวไว้ตอนแรก งาน BarCamp นี้ ผู้ร่วมงานทุกคนเป็นคนกำหนดเนื้อหา เราจึงอยากจะเชิญชวนให้ผู้ร่วมงานทุกคนเตรียมหัวข้อที่ตนเองอยากจะนำเสนอมาด้วย จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีและเรื่องในวงการคอมพิวเตอร์เสมอไป

แต่ถ้าหากไม่มีเรื่องจะพูดเลย ก็ไม่เป็นไร แต่อยากขอให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในงาน ทางใดทางหนึ่งด้วย

→ ดูหัวข้อในงาน BarCamp Bangkhen ของปีที่แล้ว

1 Prepare Your Topic

As previously mentioned, the contents of the BarCamp depend on the participants, so we’d like to encourage everyone to prepare a topic to speak about. It can be about anything you’re passionate about; not necessarily about IT.

If you don’t have anything to talk, that’s fine, but please participate in some way.

→ See the topics of the previous BarCamp Bangkhen

20120916 075456

2 มาลงทะเบียนในตอนเช้า

ในวันงาน (วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน) ผู้ร่วมงานจะมาลงทะเบียนในตอนเช้า เพราะจะมีการเสนอและโหวตหัวข้อกันในช่วงแรกของงาน

2 Come Early

On the day of the event, please come early, because we're going to propose and vote on the topics before the first session starts.

1347766021347

3 เขียนหัวข้อที่อยากนำเสนอ

ที่บริเวณชั้นสอง เราจะเตรียมกระดาษสำหรับเขียนหัวข้อไว้ให้ ให้เขียนหัวข้อที่คุณอยากจะนำเสนอ และเขียนชื่อใส่ในกระดาษ แล้วนำไปติดไว้ตรงผนัง หากคุณมีเรื่องมาพูดหลายเรื่อง ก็สามารถเขียนได้หลายหัวข้อ หัวข้อละแผ่น

3 Write Your Topic

On the second floor, we'll prepare a paper for you to write your topic. Write your name and your session title, and stick it to the wall. If you have many topics to talk about, write on one paper for each topic.

Example1

ปีนี้จะมีเซสชั่นสองรูปแบบ แบบยาวเต็มเวลา (55 นาที) และแบบสั้น (25 นาที) กรุณาทำเครื่องหมายในกระดาษด้วยว่าต้องการเซสชั่นความยาวเท่าไร และจะนำเสนอเป็นภาษาอะไร

This year, there will be 2 session types. Full-length sessions are 55 minutes long, and half-length sessions 25 minutes long. Please mark the desired length of your session on the paper, as well as the presentation language.

4 โหวตหัวข้อที่น่าสนใจ

ที่ตรงกำแพงสำหรับติดหัวข้อ คุณจะเห็นหัวข้อของคนอื่นๆ ที่อยากจะมาพูดในงานนี้ติดอยู่ด้วย หากคุณสนใจอยากฟังหัวข้อไหน ก็ให้ทำเครื่องหมายในส่วน Vote บนกระดาษแผ่นนั้น

4 Vote on Others’ Sessions

On the wall, you’ll see others’ sessions posted. If you’re interested, you can mark your vote on the paper.

Example2

ทีมงานจะทยอยนำหัวข้อที่มีจำนวนคนโหวตเยอะ มาติดในตารางเวลา

Our staffs will gradually put the most voted sessions on the timetable, as the event progresses.

Imag0446

5 เข้าร่วมเซสชั่นต่างๆ

หลังจากนั้น คุณก็สามารถเข้าไปฟังในห้องที่คุณอยากฟัง โดยคุณสามารถดูว่าห้องไหนมีการพูดหัวข้ออะไรบ้างได้ที่ตารางเวลาที่ชั้นสอง และนอกจากนี้ ทางทีมงานจะอัพเดตตารางเวลาในเว็บ BarCampBangkhen.org ให้คุณสามารถดูตารางเวลาได้ผ่านทางอุปกรณ์พกพาของคุณ

5 Participate in Sessions

When the sessions start, you can go and participate in the session that you’re interested in. The timetable will be on the second floor. We’ll also update the online timetable on BarCampBangkhen.org, so you can look at the timetable on your mobile device.

71671 169109663105326 100000188816538 633817 373436 n

6 พบปะ สังสรรค์

งาน BarCamp Bangkhen เป็นงานที่คุณจะได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ และพบปะผู้คนใหม่ๆ และนอกจากนี้ หลังจากจบช่วงการนำเสนอแล้ว ทางเรามีการจัดงานสังสรรค์ต่อ

6 Have Fun!

BarCamp Bangkhen is an event where you can learn new things and meet new people. In addition, we’ll also have an after-party, which all participants are welcomed to join and have fun!

Imag0499

7 เขียน Blog เล่าเรื่องเกี่ยวกับ BarCamp

หลังจากกลับมาจากงาน BarCamp แล้ว เราอยากให้ผู้ร่วมงานทุกท่านเขียนบล็อก เล่าเกี่ยวกับหัวข้อที่พูด สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคนอื่น หรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับ BarCamp ครั้งนี้

7 Blog About BarCamp

After the BarCamp, we’d like all participants blog about your experience. Be it about the session you talked, the things you learned from others, or anything at this BarCamp.